Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 1.5.2024

Rekisterin ylläpitäjä

Tarja Javanainen, Y-tunnus 1439170–0, Birta Design, Ylätalonpolku 15, 48710 Kotka

Rekisterin yhteyshenkilö

Tarja Javanainen, Ylätalonpolku 15, 48710 Kotka, birtadesign@elisanet.fi

Rekisterin nimi

Tietosuojalain mukainen Birta Designin verkkopalvelujen käyttäjärekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten käsittelyyn, asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen ja viestimiseen. Tietoja kerätään ja käsitellään vain laillisilla perusteilla ja asiakkaan suostumuksella silloin, kun se on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan perustiedot:

  • Nimitiedot (henkilön/yrityksen)
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).